Enjoy the best grades that will raise your GPA.

Category: Foreign Languages

Learning Goal: I’m working on a foreign languages question and need an explanati

Learning Goal: I’m working on a foreign languages question and need an explanation and answer to help me learn.Språk i världen och EULäs hela avsnittet Språk i världen. Gör sedan uppgiften Språk i EU under Övningar | Språk i världen och lämna in en sammanhängande text med dina svar.Det finns cirka 20 olika officiella språk i EU. Svenska är ett av dem. Det betyder att dokument och en hel del tal måste översättas eller tolkas till alla dessa språk. Tanken är att alla som är medlemmar i EU ska kunna tala, skriva och läsa på sitt modersmål. Man ska inte ha någon fördel bara för att man kan något av de stora språken, som engelska eller franska. Samtidigt är det dyrt och omständligt att översätta så mycket material till så många språk. Därför diskuteras det ofta vad som kommer att hända med EU:s språkpolitik i framtiden. Vad tror du?Skriv en sammanhängande text (500-1000 ord) där du motiverar varför du valt det alternativ du valt. Reflektera gärna kring egna erfarenheter av språk och koppla ihop med det du läst i kapitlet.

© 2022 assignmetshive

Theme by Anders NorenUp ↑